Ерих Марија Ремарк - Мисли великана, мудрости, цитати...