Владан Десница - Мисли великана, мудрости, цитати...