Магдалена Самозвањец - Мисли великана, мудрости, цитати...