Станислав Јержи Лец - Мисли великана, мудрости, цитати...