Константин Мелихан - Мисли великана, мудрости, цитати, пословице, изреке...