Алфред де Мисе - Мисли великана, мудрости, цитати, пословице, изреке...