Антун Густав Матош - Мисли великана, мудрости, цитати, пословице, изреке...