Народна пословица - Мисли великана, мудрости, цитати...